Telèfon: 972 67 44 27 | 649 590 292 fanaletensenyants@gmail.com

Reforç escolar

AULA DE FORMACIÓ FIGUERES

Reforç Escolar.
La nostra tasca consisteix a ajudar els alumnes per tal de millorar els resultats de les matèries que més els costen, tot procurant:

- Que comprenguin els continguts que han fet a les classes de l’escola o institut.
- Que aprenguin a resoldre els dubtes que els sorgeixin en els deures.
- Que preparin les proves amb tècniques d’estudi i activitats complementàries, de tal manera que puguin assolir correctament els coneixements necessaris.

Els alumnes tindran a la seva disposició un professor d’humanitats i lletres, i un de ciències,  per tal que puguin escollir amb quin professor anar, en funció de les tasques que necessitin reforçar o exàmens que hagin de preparar.

Els nostres professors controlen l’assistència i realitzen una tasca de seguiment tutoritzat. Mantenim contacte periòdic amb els pares, mares i/o tutors amb l’objectiu de poder-los informar de l’evolució dels alumnes. Orientat a tots els alumnes de primària, ESO i Batxillerat.

- Totes les matèries: català, castellà, anglès, literatura, geografia, història i història de l’art, filosofia, matemàtiques, física, química, tecnologia, grec, llatí, etc.
- Grups reduïts: Màxim 6 alumnes per professor.
- Atenció individualitzada i seguiment tutorial
- Sessions de 75 minuts.
- Flexibilitat d’horaris: de dilluns a divendres, de 15:30 a 20:45 i dissabtes matí. Consultin els horaris detallats (Horaris pdf).

Horaris (pdf)
Calendari escolar (pdf)

També preparem les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, així com l'accés a la universitat per a majors de 25 i 45.

Back to Top